Gaeilge

Buaiteoirí Duais na Gaeilge

 • 2015: Krista Dooley
 • 2014: Amy Delaney
 • Seachtain na Gaeilge 2015  Aidhmeanna an Ábhair

  Is é príomhaidhm ann ná cumas na ndaltaí sa Ghaeilge a neartú agus go mbeadh spéis agus meas acu ar an Teanga.

  Féinmheas agus féinmhuinín na mac léinn a chothú thrí thuiscint dóibh ar a bhféiniúlacht agus ar a n-oidhreacht mar Éireannaigh chomh maith le dearcadh dearfach ina leith.

  Tá suíomh na Gaeilge ar fáil anseo.

  Múinteoirí:

  Teresa MacGabhann
  Bernie McCabe
  Frainc Ó Broin